Thông tin hành chính công
Thông báo - về việc tổ chức Lễ hội “Nghinh Ông” huyện Đông Hải lần thứ XIX năm 2022 (04/04/2022)
Icon Image

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XIX năm 2022 về việc tổ chức Lễ hội “Nghinh Ông” huyện Đông Hải lần thứ XIX năm 2022;

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (09/03/2022)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân năm 2013 và Quy chế làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định thời gian tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng (ngày 10 và 20 hàng tháng).

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (07/12/2021)
Icon Image

Căn cứ Quy chế làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định thời gian tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng (ngày 10 và 20 hàng tháng).

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (21/11/2021)
Icon Image

Căn cứ Quy chế làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định thời gian tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng (ngày 10 và 20 hàng tháng).

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (09/11/2021)
Icon Image

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp. Ngày 09/11/2021, UBND huyện Đông Hải ban hành Thông báo số 223/TB-VP về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Thông báo ý kiến kết luận của ông Tô Minh Đương, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (19/10/2021)
Icon Image

Ngày 15/10/2021, UBND huyện Đông Hải ban hành Thông báo số 198/TB-VP về ý kiến kết luận của ông Tô Minh Đương, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện ngày 08/10/2021

THÔNG BÁO – KHÔNG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ (18/05/2021)
Icon Image

Do có việc quan trọng cần giải quyết, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Thông báo đến các tổ chức, cá nhân không tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Thông báo về việc điều chỉnh chức danh, vị trí tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đông Hải năm 2020 (08/06/2020)
Thông báo về việc điều chỉnh chức danh, vị trí tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đông Hải năm 2020
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (08/06/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Kết luận công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn Gành Hào (08/06/2020)
Kết luận công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn Gành Hào
Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com