Thông tin hành chính công
Thông báo thu hồi đất của ông (bà) Khưu Chúa (đã chuyển nhượng cho bà Lâm Bé Hiền) - thường trú: Khóm 2, Phường 1, Thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu (04/11/2022)
Icon Image

Ngày 21/7/2022, UBND huyện Đông Hải đã ban hành thông báo số 391/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc Ban Quản lý cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (19/07/2022)
Icon Image

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.

- Tên cơ quan: UBND huyện Đông Hải.

- Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (19/07/2022)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân năm 2013 và Quy chế làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định thời gian tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng (ngày 10 và 20 hàng tháng).

Hội đồng nhân dân huyện Đông Hải thông báo lịch tiếp công dân định kỳ quý III năm 2022 (28/06/2022)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hải khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (ngày 20/5/2022) (19/05/2022)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân năm 2013 và Quy chế làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định thời gian tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng (ngày 10 và 20 hàng tháng).

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia thi tuyển tại vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 huyện Đông Hải (đợt 2: thi tuyển) (22/04/2022)
Icon Image

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải ban hành Thông báo số 275/TB-UBND về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo - về việc công bố kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (08/04/2022)
Icon Image

Ngày 07 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải ban hành Thông báo số 67/TB-UBND về việc công bố kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Đông Hải đối với 28 thí sinh tham gia kỳ thi (có danh sách đính kèm).

Thông báo - về việc phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (07/04/2022)
Icon Image

Ngày 07 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Đông Hải đối với 28 thí sinh;

Thông báo - về việc tổ chức Lễ hội “Nghinh Ông” huyện Đông Hải lần thứ XIX năm 2022 (04/04/2022)
Icon Image

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XIX năm 2022 về việc tổ chức Lễ hội “Nghinh Ông” huyện Đông Hải lần thứ XIX năm 2022;

Thông báo - về việc tiếp công dân định kỳ (09/03/2022)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân năm 2013 và Quy chế làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định thời gian tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng (ngày 10 và 20 hàng tháng).

Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com