null Phản bác một số quan điểm sai trái thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta

An ninh - Quốc phòng
Chủ nhật, 02/10/2022, 21:53
Màu chữ Cỡ chữ
Phản bác một số quan điểm sai trái thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Dưới đường lối lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối, đồng lòng của Nhân dân, chúng ta có thể tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã, đang và sẽ tạo ra những sinh khí mới, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để đánh thắng “thù trong, giặc nội xâm” và xây dựng Đảng ta ngày càng vững vàng, bản lĩnh.

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan xiềng xích thực dân phong kiến hơn một nghìn nǎm, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân lao động làm chủ xã hội và tạo ra những tiền đề cần thiết cho con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng thực tế tình hình lại không như dự tính của chúng ta. Các thế lực đế quốc, phản động quốc tế đã câu kết, bao vây, chống phá quyết liệt, hòng thủ tiêu mọi thành quả cách mạng, tái dựng ách thống trị đối với đất nước ta, nước ta lâm vào tình trạng phải đối mặt với thách thức “thù trong, giặc ngoài”. Trước những khó khăn, thách thức, Đảng ta đã chủ động và bình tĩnh ứng phó, đã quy tụ và dẫn dắt Nhân dân đứng lên đấu tranh kháng chiến thắng lợi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tiến tới giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Trải qua hơn 77 năm xây dựng và phát triển, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, vị thế trên trường quốc tế được nâng cao, song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức trong nội tại, trong đó tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy hệ thống chính trị đã và đang là vấn đề nghiêm trọng, là “thù trong, giặc nội xâm” là yếu tố kìm hãm sự phát triển sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, gây bức xúc và làm xói mòn niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, với hệ thống chính trị và đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang thu hút sự quan tâm đông đảo của Nhân dân, cũng là vấn đề để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc.

Thời gian qua, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành một cách công khai, minh bạch, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở. Hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm thuộc diện Trung ương và địa phương quản lý đều đã bị xử lý về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bộ Chính trị tổ chức, Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hồi tháng 4/2022 (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168 nghìn đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 08 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành một cách công khai, minh bạch, quyết liệt xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm thuộc diện Trung ương và địa phương quản lý đều đã bị xử lý về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Nhân dân hết sức đồng tình, tin tưởng, ủng hộ; uy tín của chế độ ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, về thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất vẫn còn nhiều tồn như trong Báo cáo đã nêu. Đó là: Một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những “kẻ thù hung ác”, nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok... một số tổ chức thù địch và cá nhân chống phá đã lợi dụng công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái, biến chất của Đảng, Nhà nước ta để xuyên tạc, bóp méo, với luận điệu xuyên tạc, chúng cho rằng đó là “cuộc đấu tranh thanh trừng nội bộ giữa các phe phái và các nhóm lợi ích”, “cuộc đấu tranh nhằm đánh bóng tên tuổi của một số cá nhân” hay là “Tham nhũng là khuyết tật của chế độ xã hội chủ nghĩa “độc Đảng lãnh đạo”. Lợi dụng một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên được phát hiện trong thời gian gần đây, từ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như Vinashin, vụ án liên quan công ty AVG, vụ án Vũ “Nhôm”... đặc biệt là liên quan đến vụ kit test Việt Á, các cá nhân, tổ chức thù địch đã quy chụp rằng toàn bộ đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước “đang rơi vào tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, thoái hóa, biến chất”. Họ vu cáo đó là bản chất “bệnh nan y, kinh niên” của chế độ độc đảng cầm quyền.

Điển hình như trên trang RFA (Đài Á châu tự do) ngày 24/6/2022 đã đăng bài viết “Thuốc đặc trị chữa tham nhũng: thay đổi thể chế”. Luận điệu xuyên tạc cho rằng “Việt Nam từ nhiều năm qua ra quyết tâm chống tham nhũng nhưng vẫn có hàng trăm cán bộ cấp cao bị kỷ luật bằng nhiều hình thức do tham nhũng. Liệu có diệt được tham nhũng trong thể chế hiện hành hay không?”.

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 giải thích: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Còn theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI), tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công. Nó không chỉ làm mất đi một nguồn lực to lớn của xã hội mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân vào chế độ, là nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ. Có thể hiểu rằng, tham nhũng chính là sự mưu lợi bất chính thông qua sự vi phạm các chuẩn mực, trách nhiệm và nghĩa vụ của những người được giao phó chức trách nhiệm vụ. Do đó, cần phải nói lại rằng: Tham nhũng vốn không phải chỉ là khuyết tật của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chính là sản phẩm của quyền lực, của tất cả các thể chế chính trị kể từ khi có Nhà nước. Tham nhũng tồn tại tất yếu khách quan trong xã hội và khi nào mà Nhà nước, quyền lực chính trị và lợi ích nhóm còn tồn tại, thì chừng đó còn có điều kiện và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, từ tham nhũng “to” đến tham nhũng “vặt”.

Thực tế tại một số quốc gia thì tình trạng tham nhũng đã leo đến tận các nguyên thủ quốc gia như Hàn Quốc, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ma-lai-xi-a, Pháp, An-ba-ni...; một số quốc gia thuộc nhóm “nước tham nhũng nghiêm trọng” đều theo thể chế đa đảng, không do Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo. Do đó, luận điểm xuyên tạc mà đài RFA cũng như các cá nhân, tổ chức thù địch, thiếu thiện chí cho rằng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất là “căn bệnh nan y” chỉ xảy ra ở các quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo hay ở quốc gia do độc đảng lãnh đạo, cầm quyền là sự quy chụp, suy diễn vô căn cứ. Âm mưu của chúng là nhằm gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, gây lầm tưởng tham nhũng là do chế độ một đảng lãnh đạo và đặc biệt là Đảng Cộng sản, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. Thông qua đó, các đối tượng hướng đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gây tâm lý hoài nghi, dao động, thiếu niềm tin trong quần chúng Nhân dân.

Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất của mọi hành động cách mạng, “mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Bất cứ một đảng cầm quyền nào, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, nếu không có cơ chế, biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ đều có thể dẫn đến tham nhũng, quan liêu, suy thoái, biến chất... làm mất vai trò lãnh đạo, cầm quyền. Do vậy, để giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, để Đảng thực sự là “của dân”, “vì dân”, Đảng “phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”. Đây là vấn đề rất quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh những luận điệu xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì có một số cá nhân, tổ chức thù địch, thiếu thiện chí lại dùng luận điệu để ca ngợi về những mặt tích cực, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại nước ta trong thời gian qua, qua đó họ cho rằng để đạt được những thành tựu như vậy là chỉ nhờ vào vai trò chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hiện tại đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, sau khi nghỉ hưu thì trong Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị không còn cá nhân nào có thể đảm đương vai trò đầu tàu, lãnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không còn mang lại hiệu quả mà chỉ là qua loa, đại khái, sẽ dung dưỡng cho các nhóm lợi ích...

Ngày 07/5/2022, Trang tin của đài BBC (Trang thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len) đã đăng bài “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và câu hỏi ai sẽ kế nhiệm?”. Luận điệu xuyên tạc trong bài viết đưa ra nhiều quan điểm cho rằng, “hiện tại trong nội bộ Đảng ta chưa tìm được người “trung kiên” về ý thức hệ và mạnh mẽ như Tổng Bí thư”, hoặc là “trong nội bộ Đảng chưa có thống nhất được về người có thể kế nhiệm” hay là “Tổng Bí thư tham vọng cá nhân khi tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình mà không giao lại cho người kế nhiệm”...

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “chống tham ô là dân chủ” nghĩa là phải hết sức dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, phải làm cho quần chúng hiểu rõ và hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Đồng thời Người nhấn mạnh, công cuộc này đòi hỏi “từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực”, “chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái tham gia phong trào ấy”. Muốn vậy, chúng ta “ắt phải chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên”, phải dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô; phải đánh thông tư tưởng, phải làm cho mọi người hiểu được tác hại của tham ô, tránh ý nghĩ sai lầm, coi nhẹ tác dụng xấu của tham ô... Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên tắc tiến hành là phải làm một cách có trọng tâm, từng bước, phải nắm vững và vào sâu, phải làm từ cấp trên xuống cấp dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ. Trong đó, cán bộ cao cấp mỗi nơi phải “thật thà kiểm thảo để làm gương mẫu”, “thật thà báo cáo tình hình của đơn vị mình”, phải kiên quyết “nhổ cỏ” và phải nắm vững trọng điểm. Khi kiểm thảo “ai kiểm thảo đúng người khác, sẽ được khen thưởng”, “ai có lỗi mà không thật thà nói ra, sẽ bị kỷ luật” và “ai ngăn cản, đe doạ người kiểm thảo mình, sẽ bị kỷ luật”. Như vậy, có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao trách nhiệm nêu gương và sự trong sạch, liêm khiết của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ngày 02/6/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau gần 4 tháng kể từ khi địa phương đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tới nay Ban Chỉ đạo tại 63 tỉnh, thành đều đã được thành lập và đi vào hoạt động. Nhiều địa phương đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, trong đó: Tuyên Quang (12 vụ), Nghệ An (11 vụ), Hải Phòng (10 vụ), Bắc Giang (09 vụ), Cần Thơ (08 vụ), Thanh Hóa (08 vụ), Sơn La (07 vụ), Phú Thọ (06 vụ), Hà Nội (05 vụ)... Có 20 địa phương đã khởi tố 23 vụ án/63 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ảnh: VTV

Việc lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương đã được nhân dân chờ đợi và kỳ vọng sẽ đẩy lùi được nạn nội xâm trên phạm vi cả nước, đặc biệt có thể hạn chế được nhũng nhiễu, tiêu cực và tham nhũng vặt ở cơ sở, vốn gây ra nhiều nhức nhối và hệ lụy. Đây cũng là bước tiến quan trọng để Đảng, Nhà nước và chính quyền gần nhân dân hơn, mặt khác cũng là điểm tựa để nhân dân tham gia góp sức vào cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo, “Tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đã có Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng rồi thì cũng phải làm sao cho người ta làm đúng vai, thuộc bài. Nếu như Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh mà lại không gương mẫu, có các cá nhân vướng vào tham nhũng, tiêu cực thì còn xử lý được ai?! Nếu anh nào mà làm không tốt thì thay luôn. Chúng ta không thiếu gì người cả, nhân tài còn rất nhiều”. Từ những cơ sở trên có thể thấy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải là chỉ dựa vào một cá nhân đứng đầu mà đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Nhà nước, chính quyền và có sự hiệp lực, ủng hộ, góp sức của quần chúng Nhân dân; trong đó người đứng đầu và các cán bộ cấp cao phải là những người đi đầu, nêu gương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết thúc bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư nhắc lại một câu nói đầy ấn tượng và rất sâu sắc của nhân vật Pa-ven Coóc-xa-ghin - nhân vật chính trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn nổi tiếng Liên Xô, Ni-cô-lai Ốt-xtơ-rốp-xky: “Cái quý nhất của con người là Cuộc sống và Danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của Dân tộc, sự vẻ vang của Giống nòi và hạnh phúc của Nhân dân!”.

Số lượt xem: 102

Th: Thế Nhi

Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com