null Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hải triển khai cho vay vốn người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất

Văn hóa – Xã hội
Thứ năm, 29/07/2021, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hải triển khai cho vay vốn người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất

Thực hiện Nghị quyết 68/2021/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động.

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hải đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2680/UBND - NHCS ngày 19/07/2021 về việc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hải cũng đã ban hành Thông báo số 300/TB-NHCS ngày 26/07/2021 về các điều kiện, thủ tục của chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khi có nhu cầu đến tất cả các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thông báo đã hướng dẫn rất cụ thể về các chính sách khi vay vốn như:

Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay: Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. Thời hạn cho vay: Do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Quy trình cho vay: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu lý do từ chối.

Tổ chức giải ngân: NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng. Thực hiện giải ngân cho khách hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo vốn.Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5,6,7/2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân một lần.Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn.

Và thông báo cũng hướng dẫn rất chi tiết về điều kiện cũng như các đối tượng được vay vốn,..v…v…

Nhằm góp phần khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Phòng Giao dịch NHCS huyện Đông Hải tạo mọi điều kiện giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh các nguồn vốn, kịp thời, thuận tiện và hiệu quả.

Số lượt xem: 148

Th. Nguyễn Hoàng

 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com