null CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã, thị trấn
Chủ nhật, 29/08/2021, 18:47
Màu chữ Cỡ chữ
CÁC XÃ, THỊ TRẤN

I

THỊ TRẤN GÀNH HÀO

1

Hà Triều Dương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Chí Thanh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Bùi Chí Nguyện

Chủ tịch UBND

4

Quách Hồng Nhiên

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Ngô Chí Linh

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Võ Chí Nguyện

Phó Chủ tich HĐND

7

Đặng Văn Hải

Chủ tịch UBMTTQ VN

II

XÃ LONG ĐIỀN

1

Lê Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Trần Minh Phúc

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trương Đức Trọng

Chủ tịch UBND

4

Trương Minh Tân

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Danh Ril

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Lê Thanh Bình

Phó Chủ tich HĐND

7

Phùng Minh Thơ

Chủ tịch UBMTTQ VN

III

XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG A

1

Hồ Tiến Độ

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Quách Thanh Thống

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Lê Văn Ngươn

Chủ tịch UBND

4

Dương Hồng Thắm

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Trần Hoài Phương

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Trần Hồng Thắm

Phó Chủ tich HĐND

7

Huỳnh Thu Hương

Chủ tịch UBMTTQ VN

IV

XÃ LONG ĐIỀN ĐÔNG

1

Châu Đông Dương

Bí thư Đảng ủy

2

Huỳnh Tấn Đạt

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trương Đông Hải

Chủ tịch UBND

4

Huỳnh Lợi Nguyên

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Đặng Văn Thái

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Trần Cẩm Tú

Phó Chủ tich HĐND

7

Dương Thị Hà

Chủ tịch UBMTTQ VN

V

XÃ ĐIỀN HẢI

1

Tô Hoàng Liệt

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Hạnh Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Văn Út

Chủ tịch UBND

4

Trần Minh Đương

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Ngô Minh Đang

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Lâm Thị Liên

Phó Chủ tich HĐND

7

Lê Văn Oai

Chủ tịch UBMTTQ VN

VI

XÃ LONG ĐIỀN TÂY

1

Nguyễn Thị Dúng

Bí thư Đảng ủy

2

Trần Quốc Sự

Phó Bí thư TTĐU - Chủ tịch HĐND

3

Quách Chí Nguyện

Chủ tịch UBND

4

Trương Văn Lượm

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Trình Hồng Nhiên

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Phạm Văn Đỏ

Phó Chủ tich HĐND

7

Trần Thanh Bình

Chủ tịch UBMTTQ VN

VII

XÃ AN PHÚC

1

Phạm Minh Trung

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Giã Văn Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Dương Quốc Toàn

Chủ tịch UBND

4

Trần Văn Việt

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Đặng Tấn Chơn

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Cao Thị Nương

Phó Chủ tich HĐND

7

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch UBMTTQ VN

VIII

XÃ ĐỊNH THÀNH

1

Tô Thanh Điền

Bí thư Đảng ủy

2

Đỗ Hoàng Liệt

Phó Bí thư TTĐU - Chủ tịch HĐND

3

Trần Văn Phúc

Chủ tịch UBND

4

Lương Văn Trạng

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Trần Quốc Linh

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Nguyễn Thùy Trang

Phó Chủ tich HĐND

7

Trần Văn Đạn

Chủ tịch UBMTTQ VN

IX

XÃ ĐỊNH THÀNH A

1

Võ Quốc Tịnh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Lâm Hoàng Ngoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Lẹ

Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Văn Ly

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Lê Quang Tùng

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Huỳnh Thị Kiều My

Phó Chủ tich HĐND

7

Trương Hồng Nhiếm

Chủ tịch UBMTTQ VN

X

XÃ AN TRẠCH

1

Trà Vĩnh Thuấn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Võ Văn Ngoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Võ Văn Hưng

Chủ tịch UBND

4

Mai Thị Chiều

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Nguyễn Minh Miền

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Mai Kim Chi

Phó Chủ tich HĐND

7

Võ Hoàng Minh

Chủ tịch UBMTTQ VN

XI

XÃ AN TRẠCH A

1

Kiều Thị Ni

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Văn Tính

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Trần Công Tạo

Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Minh Luân

Phó Chủ tịch (Khối Kinh tế)

5

Ngô Hồng Luân

Phó Chủ tịch (Khối Văn hóa - Xã hội)

6

Ngô Minh Vững

Phó Chủ tich HĐND

7

Nguyễn Thị Hồng Út

Chủ tịch UBMTTQ VN

Số lượt xem: 810

Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com