null Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hải phát động phong trào thi đua Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”

Văn hóa – Xã hội
Thứ năm, 12/08/2021, 16:53
Màu chữ Cỡ chữ
Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Hải phát động phong trào thi đua Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”

Thực hiện Quyết định số 6196/QĐ-NHCS ngày 07/7/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn. Theo đó, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi tìm hiểu tại Công văn số 695/BĐD-NHCS ngày 29/07/2021.

Qua gần 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đông Hải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; thời gian qua đã huy động được hàng trăm tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo bà con người nghèo, các đối tượng chính sách tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, cũng như góp phần quan trng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Đến nay tổng nguồn vốn huy động để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay đạt 412 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác địa phương đạt trên 14 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải ngày càng nhiều đến các đối tượng thụ hưởng, điều đó đã khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để.....Năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cơ sở còn hạn chế... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngày 10/6/2021 Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ngày 05 tháng 08 năm 2021, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải đã ban hành Công văn số 3007/UBND chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là NHCSXH huyện và 4 tổ chức chính trị - xã hội: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện phát động phong trào thi đua tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” đến các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; cũng như khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Số lượt xem: 153

Th. Nguyễn Hoàng

 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com