null Đông Hải tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị

Kinh tế - chính trị
Thứ năm, 04/08/2022, 22:13
Màu chữ Cỡ chữ
Đông Hải tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hải đã tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tiến hành cuộc vận động “xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội giai đoạn 1992 - 2022".

Theo đánh giá 30 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị được Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo tích cực, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được kết quả tốt; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với phong trào thi đua và cuộc vận động của ngành. Trên cơ sở 4 mục tiêu và 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát với điều kiện của lực lượng vũ trang. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyên. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyên. Việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần được chú trọng. Từ năm 2012 đến nay Ban Chỉ huy Quân sự huyện được cấp trên đầu tư xây dựng trụ sở mới khang trang, đầu tư mua sắm trang thiết bị; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong toàn lực lượng vũ trang huyện. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Tiếp tục phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp trong quân đội, tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng vũ trang thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143

Nhân dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 1992 - 2022./.     

Số lượt xem: 28

Th. Phan Xuyên

Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Hồng Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com