null Đông Hải tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kinh tế - chính trị
Thứ hai, 01/03/2021, 14:03
Màu chữ Cỡ chữ
Đông Hải tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 24/02/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Hải tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 630 đại biểu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể huyện; đảng viên Đảng bộ Trường THPT Gành Hào và Đảng bộ thị trấn Gành Hào.

Ảnh 01: Quang cảnh cán bộ, công chức nghe thông báo kết quả 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

    Tại hội nghị, báo cáo viên của huyện cho biết: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc về nhận thức và thực tiển 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ảnh 02: Đ/C Đặng Tấn Hùng -  UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 
báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

    Trên cơ sở triển khai các nội dung, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Hải yêu cầu từng đại biểu tham dự Hội nghị cần nắm vững các nội dung được triển khai, ra sức thi đua yêu nước để cống hiến sức lực, tâm trí của mình vào tiến trình phát triển quê hương đất nước và góp phần xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo chiến lược, tầm nhìn mà Đại hội Đảng đã đề ra./.
 

Số lượt xem: 103

Thực hiện: Quốc Quý

 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Liên kết web
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐÔNG HẢI
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu; Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trọng Hán- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại, fax: 02913 844 376 - Email:
pvhtthdh@baclieu.gov.vn - pvhtthdh@gmail.com