SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
3
6
1
4
Kinh tế - Chính trị Thứ Ba, 04/02/2020, 09:15

Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019

Năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Hải đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Trong năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã bổ sung các nội dung, bài học mới đối với các lớp chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh, hội nhập quốc tế; Tôn giáo; dân tộc và các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở.

Ngay từ đầu Năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở 27 lớp với 17 loại hình lớp. Kết quả đã hoàn thành 100% kế hoạch, với tổng số có 2.174 học viên dự học. Trong đó, có 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 02 lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng, 01 lớp Sơ cấp lý luận chính trị, 09 lớp chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội nhập kinh tế quốc tế, Tôn giáo, Dân tộc, Giáo dục Chủ nghĩa yêu nước và Đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, 09 lớp công tác đoàn thể, 05 lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh…

Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên, báo cáo viên luôn cập nhật những nội dung, văn bản mới được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, các báo cáo viên thường xuyên cập nhật và liên hệ những nội dung liên quan trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Nhìn chung, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện luôn tập trung thực hiện theo chương trình, kế hoạch theo Quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, đã được thường trực Huyện ủy phê duyệt ngay từ đầu năm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đội ngũ báo cáo viên trong việc xây dựng chương trình tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nhờ đó việc tổ chức lớp học được thuận lợi và đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra./.

Hoàng Bảo

 


Số lượt người xem: 58 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày