SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
3
5
2
5
5
Văn hóa - Xã hội Thứ Sáu, 15/05/2020, 16:25

HĐND tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Đông Hải

Ngày 12/5/2020, đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Phạm Văn Thiều, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Long Điền và huyện Đông Hải về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã Long Điền, trong giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng trong thực hiện phong trào nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực được triển khai như: hiến đất mở rộng lộ giao thông nông thôn, xây dựng cống thủy lợi, thi đua phát triển sản xuất, trồng hàng rào cây xanh, đấu tranh phòng chống tội phạm… đã góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân ngày càng nâng cao, tình tình an ninh trật tự ở địa bàn dân cư đảm bảo ổn định. Tính đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới; nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm, 11 tuyến đường được bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1.349 hộ.

Ban chỉ đạo xã cũng báo cáo với đoàn giám sát HĐND tỉnh những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn ở mức khá cao; lĩnh vực dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, trong khi tiềm lực của xã còn hạn chế…

Ông Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đông Hải. Ảnh:  Quốc Quý

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phạm Văn Thiều cho rằng, mặc dù Long Điền là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa giới hành chính rộng lớn, dân cư thưa thớt nhưng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, do được thụ hưởng nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ từ trung ương, tỉnh nên phong trào nông thôn mới của địa phương chưa thể hiện tinh thần quyết liệt, còn tâm lý trông chờ, chủ quan trong thực hiện các tiêu chí không cần nguồn vốn. Công tác vận động, huy động sự vào cuộc của Nhân dân chưa tích cực, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa thực chất, bền vững; phong trào chưa phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ như các địa phương khác. Ông yêu cầu Ban chỉ đạo xã tập trung tháo gỡ những vấn đề khó khăn, nhất là thực hiện đạt 3 tiêu chí còn lại (giao thông, trường học, giảm nghèo); tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM; phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình vào tháng 10/2020.

Cùng ngày, đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Đông Hải về kết quả thực hiện phong trào XDNTM, giai đoạn 2016 – 2020:

Tính đến cuối năm 2019, huyện có 4 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Định Thành, Điền Hải, Long Điền Đông và Long Điền Đông A. Phong trào xây dựng NTM của huyện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống Nhân dân. Điển hình là huyện đã đầu tư xây dựng 348 hạng mục công trình cầu, đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng; triển khai nạo vét 119 tuyến kênh thủy lợi, thủy nông nội đồng cơ bản phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân; tranh thủ các nguồn vốn xây dựng 837 căn nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 52,17 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện Đông Hải còn đối mặt với một số khó khăn, nhất là các tiêu chí cần phải có nguồn vốn khá lớn để thực hiện như: giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giảm nghèo. Một số xã chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng chưa chú trọng phát triển sản xuất để nâng cao mức sống cho Nhân dân; công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải trong nuôi tôm, rác sinh hoạt chưa được quan tâm đúng mức, chưa có giải pháp lâu dài; công tác vận động, tuyên truyền thiếu chiều sâu, một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia phong trào NTM.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan như: sớm phân bổ nguồn vốn để thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho 6 xã còn lại; xem xét đầu tư cho huyện 2 trạm cấp nước sạch tại xã Định Thành A, Long Điền nhằm đáp ứng nhu cầu về sử dụng nước sạch của nhân dân trên địa bàn.

Các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng trao đổi thêm với Ban chỉ đạo huyện một số vấn đề liên quan, được Nhân dân quan tâm như: vai trò thẩm định của các ban, ngành huyện đối với các tiêu chí; sự đồng thuận, tự giác của Nhân dân; đảm bảo an toàn trong sử dụng điện trong sản xuất, sinh hoạt; việc phát huy vai trò, chức năng của các thiết chế văn hóa xã, ấp; đầu tư trang thiết bị, chất lượng đội ngũ y tế cơ sở đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phạm Văn Thiều khẳng định, huyện Đông Hải tổ chức, triển khai tốt tổ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM dù rất nguồn lực còn hạn chế, nhân dân còn nghèo, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn; sự phấn đấu quyết liệt không ngừng của huyện đã xây dựng 4/10 xã đạt chuẩn NTM, đóng góp vào thành quả chung của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của tỉnh; sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong thực hiện các công trình, phần việc được thể hiện tích cực. Tuy nhiên, một bất cập cần được nhìn nhận là phong trào NTM ở Đông Hải vẫn chưa trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp, sôi nổi như nhiều địa phương khác. Đối với các xã được công nhận và chưa được công nhận NTM, các tiêu chí đạt được còn khá mỏng, thiếu bền vững. Riêng lĩnh vực giảm nghèo của huyện tuy giảm cao nhưng có thực chất hay chưa, có tình trạng chạy theo thành tích hay không trong khi đó đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, huyện phải tính toán làm sao để đảm bảo đời sống người dân thực sự nâng lên, tạo điều kiện phát triển sinh kế, gia tăng thu nhập và được thụ hưởng những giá trị đích thực của xây dựng NTM. Bên cạnh đó, chăm lo tốt hơn những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của nhân dân như: điện sinh hoạt, nước sạch… để nhân dân yên tâm thi đua lao động, sản xuất, khi cuộc sống nhân dân khá lên thì mới tích cực đóng góp cho phong trào NTM. Cần phát huy tốt vai trò, hiệu quả của các công trình, nhất là hệ thống thiết chế văn hóa để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, sinh hoạt pháp luật, văn nghệ - thể thao; tập trung tuyên truyền đến mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đẩy nhanh tiến độ, để nông thôn trở thành một nơi thật sự đáng sống./.

Quốc Quý

 


Số lượt người xem: 296 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày