SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
4
9
8
4
5
Văn hóa - Xã hội Thứ Năm, 09/04/2015, 15:45

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI)

Chiều ngày 8/4/2015, Huyện ủy Đông Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) của Đảng cho hơn 200 cán bộ chủ chốt trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm : Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;  Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiển qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và một số vấn đề quan trọng khác…Thông qua các nội dung này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện được thảo luận và định hướng tại Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Qua đó liên hệ thực tiển và vận dụng sáng tạo vào lĩnh vực công tác. Phát huy trách nhiệm tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo chất lượng.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10. Ảnh: Phan Xuyên.

Được biết, theo kế hoạch sau hội nghị này, Huyện ủy Đông Hải sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, cán viên trong huyện và hoàn thành dứt điểm trong tháng 4/2015. Qua đó, góp phần đưa nhanh Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI vào cuộc sống./.

Phan Xuyên

 


Số lượt người xem: 9741 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày